Góp ý cho Bàn phím tre
Bắt đầu
 
Ý kiến của bạn: *

Bạn nghĩ thế nào về Bàn phím tre, những điểm bạn chưa hài lòng, ý kiến của bạn để giúp cải tiến Bàn phím tre, động viên tác giả, gợi ý ứng dụng muốn Bàn phím tre giới thiệu, câu hỏi...
Cảm ơn bạn đã đóng góp cho Bàn phím tre!
Tới banphimtre.me
Powered by Typeform
Powered by Typeform